Mekong Agrifood

Hồ Chí Minh, Việt Nam2 SalesJoined since 28 thg 5, 2018

0923456789 8h - 17h

Rating:
0%
Scroll To Top

Sản phẩm

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục8 1 22

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Cải ngọt

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  500 g
  13.500,00 ₫
  27.000,00 ₫ / 1 kg
 2. Rau muống

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  500 g
  14.500,00 ₫
  29.000,00 ₫ / 1 kg
 3. Rau muống mini

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  300 g
  11.400,00 ₫
  38.000,00 ₫ / 1 kg
 4. Rau muống baby

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  1 kg
  33.000,00 ₫
  33.000,00 ₫ / 1 kg
 5. Cải dún

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  1 kg
  23.000,00 ₫
  23.000,00 ₫ / 1 kg
 6. Cải bẹ xanh

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  500 g
  13.500,00 ₫
  27.000,00 ₫ / 1 kg
 7. Cải thìa

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  500 g
  14.000,00 ₫
  28.000,00 ₫ / 1 kg
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục8 1 22

Thiết lập theo hướng giảm dần

Các đánh giá

Average review
Rating:
0%
(0)

About

Not available

Refund Policy

Not available
New Message
mekongagrifood
Sending ...