Nhà cung cấp

Đà Lạt Agrifood
Mekong Agrifood
PGS Organic
CẦU ĐẤT FARM
Chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm phù hợp với lựa chọn.

Xà lách

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Xà lách mỡ thủy canh

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  1 kg
  50.000,00 ₫
  50.000,00 ₫ / 1 kg
 2. Xà lách lolo tím thủy canh

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  1 kg
  55.000,00 ₫
  55.000,00 ₫ / 1 kg
 3. Xà lách lolo xanh thủy canh

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  1 kg
  50.000,00 ₫
  50.000,00 ₫ / 1 kg
 4. Xà lách mỡ đất

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  1 kg
  50.000,00 ₫
  50.000,00 ₫ / 1 kg
 5. Xà lách lolo tím đất

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  1 kg
  45.000,00 ₫
  45.000,00 ₫ / 1 kg
 6. Xà lách lolo xanh đất

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  1 kg
  45.000,00 ₫
  45.000,00 ₫ / 1 kg
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

6 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang