Nhà cung cấp

Đà Lạt Agrifood
Mekong Agrifood
PGS Organic
CẦU ĐẤT FARM
Chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm phù hợp với lựa chọn.

Rau & củ gia vị

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Rau thơm các loại

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  300 g
  16.800,00 ₫
  56.000,00 ₫ / 1 kg
 2. Rau ngò

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  300 g
  16.800,00 ₫
  56.000,00 ₫ / 1 kg
 3. Sả

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  1 kg
  32.000,00 ₫
  32.000,00 ₫ / 1 kg
 4. Ớt chỉ thiên

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  100 g
  8.700,00 ₫
  87.000,00 ₫ / 1 kg
 5. Chanh không hạt

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  300 g
  11.700,00 ₫
  39.000,00 ₫ / 1 kg
 6. Tỏi Ấn Độ

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  300 g
  25.500,00 ₫
  85.000,00 ₫ / 1 kg
 7. Hành tím Ấn Độ

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  300 g
  21.300,00 ₫
  71.000,00 ₫ / 1 kg
 8. Hành lá

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  300 g
  12.600,00 ₫
  42.000,00 ₫ / 1 kg
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

8 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang