Nhà cung cấp

Đà Lạt Agrifood
Mekong Agrifood
PGS Organic
CẦU ĐẤT FARM
Chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm phù hợp với lựa chọn.

Rau ăn thân củ

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

12 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Củ cải đỏ

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  500 g
  33.500,00 ₫
  67.000,00 ₫ / 1 kg
 2. Su hào tím

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  500 g
  15.500,00 ₫
  31.000,00 ₫ / 1 kg
 3. Su hào xanh

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  500 g
  11.500,00 ₫
  23.000,00 ₫ / 1 kg
 4. Khoai lang mật

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  1 kg
  28.000,00 ₫
  28.000,00 ₫ / 1 kg
 5. Khoai lang Nhật

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  1 kg
  24.000,00 ₫
  24.000,00 ₫ / 1 kg
 6. Khoai tây da vàng

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  500 g
  16.000,00 ₫
  32.000,00 ₫ / 1 kg
 7. Khoai tây da hồng

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  500 g
  15.000,00 ₫
  30.000,00 ₫ / 1 kg
 8. Hành tây

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  500 g
  17.000,00 ₫
  34.000,00 ₫ / 1 kg
 9. Cà rốt Baby cắt lá

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  250 g
  35.750,00 ₫
  143.000,00 ₫ / 1 kg
 10. Cà rốt

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  500 g
  18.000,00 ₫
  36.000,00 ₫ / 1 kg
 11. Củ cải trắng

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  500 g
  8.500,00 ₫
  17.000,00 ₫ / 1 kg
 12. Củ dền

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  500 g
  9.000,00 ₫
  18.000,00 ₫ / 1 kg
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

12 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang