Nhà cung cấp

Đà Lạt Agrifood
Mekong Agrifood
PGS Organic
CẦU ĐẤT FARM
Chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm phù hợp với lựa chọn.

Rau ăn lá

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 27

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Trang
 1. Khuyến mãi

  Cải Kale

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  300 g
  Giá đặc biệt 16.500,00 ₫ Giá thông thường 17.000,00 ₫
  55.000,00 ₫ / 1 kg
 2. Rau ngót

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  300 g
  10.500,00 ₫
  35.000,00 ₫ / 1 kg
 3. Cải ngồng mini

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  300 g
  8.400,00 ₫
  28.000,00 ₫ / 1 kg
 4. Cải ngồng

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  300 g
  7.500,00 ₫
  25.000,00 ₫ / 1 kg
 5. Rau dền mini

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  300 g
  10.800,00 ₫
  36.000,00 ₫ / 1 kg
 6. Rau dền

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  500 g
  13.500,00 ₫
  27.000,00 ₫ / 1 kg
 7. Mùng tơi

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  500 g
  13.500,00 ₫
  27.000,00 ₫ / 1 kg
 8. Cải ngọt baby

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  1 kg
  33.000,00 ₫
  33.000,00 ₫ / 1 kg
 9. Cải ngọt mini

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  300 g
  10.800,00 ₫
  36.000,00 ₫ / 1 kg
 10. Cải thìa

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  500 g
  14.000,00 ₫
  28.000,00 ₫ / 1 kg
 11. Cải bẹ xanh

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  500 g
  13.500,00 ₫
  27.000,00 ₫ / 1 kg
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 27

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Trang