Nhà cung cấp

Đà Lạt Agrifood
Mekong Agrifood
PGS Organic
CẦU ĐẤT FARM
Chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm phù hợp với lựa chọn.

Rau ăn hoa quả

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 24

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Trang
 1. Đậu đũa

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  1 kg
  40.000,00 ₫
  40.000,00 ₫ / 1 kg
 2. Cà tím

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  1 kg
  28.000,00 ₫
  28.000,00 ₫ / 1 kg
 3. Mướp hương

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  500 g
  17.500,00 ₫
  35.000,00 ₫ / 1 kg
 4. Dưa leo

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  500 g
  14.500,00 ₫
  29.000,00 ₫ / 1 kg
 5. Đậu bắp

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  300 g
  9.600,00 ₫
  32.000,00 ₫ / 1 kg
 6. Bí hồ lô

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  1 kg
  32.000,00 ₫
  32.000,00 ₫ / 1 kg
 7. Bầu sao

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  1 kg
  31.000,00 ₫
  31.000,00 ₫ / 1 kg
 8. Cà chua bi đỏ

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  500 g
  35.000,00 ₫
  70.000,00 ₫ / 1 kg
 9. Cà chua beef

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  500 g
  23.000,00 ₫
  46.000,00 ₫ / 1 kg
 10. Ớt chuông xanh

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  500 g
  24.000,00 ₫
  48.000,00 ₫ / 1 kg
 11. Ớt chuông vàng

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  500 g
  28.000,00 ₫
  56.000,00 ₫ / 1 kg
 12. Ớt chuông đỏ

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  500 g
  25.000,00 ₫
  50.000,00 ₫ / 1 kg
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 24

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Trang