Nhà cung cấp

Đà Lạt Agrifood
Mekong Agrifood
PGS Organic
CẦU ĐẤT FARM
Chúng tôi không thể tìm thấy sản phẩm phù hợp với lựa chọn.
Rau Củ & Quả

Rau Củ & Quả

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 73

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Khuyến mãi

  Cải Kale

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  300 g
  Giá đặc biệt 16.500,00 ₫ Giá thông thường 17.000,00 ₫
  55.000,00 ₫ / 1 kg
 2. Đậu đũa

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  1 kg
  40.000,00 ₫
  40.000,00 ₫ / 1 kg
 3. Cà tím

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  1 kg
  28.000,00 ₫
  28.000,00 ₫ / 1 kg
 4. Mướp hương

  Nhà cung cấp: Đà Lạt Agrifood
  500 g
  17.500,00 ₫
  35.000,00 ₫ / 1 kg
 5. Dưa leo

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  500 g
  14.500,00 ₫
  29.000,00 ₫ / 1 kg
 6. Đậu bắp

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  300 g
  9.600,00 ₫
  32.000,00 ₫ / 1 kg
 7. Bí hồ lô

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  1 kg
  32.000,00 ₫
  32.000,00 ₫ / 1 kg
 8. Bầu sao

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  1 kg
  31.000,00 ₫
  31.000,00 ₫ / 1 kg
 9. Rau ngót

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  300 g
  10.500,00 ₫
  35.000,00 ₫ / 1 kg
 10. Cải ngồng mini

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  300 g
  8.400,00 ₫
  28.000,00 ₫ / 1 kg
 11. Cải ngồng

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  300 g
  7.500,00 ₫
  25.000,00 ₫ / 1 kg
 12. Rau dền mini

  Nhà cung cấp: Mekong Agrifood
  300 g
  10.800,00 ₫
  36.000,00 ₫ / 1 kg
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 73

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang